Agrárpénzek

Piac

Április 6-tól indul az egységes kérelem beadása a megfelelő intézkedések mellett

Az egységes kérelemben több támogatás kifizetése is igényelhető, így az „agrár-környezetgazdálkodás” is. Az alábbiakban ezen támogatást igénylők számára ismételjük át az egyes előírásokat, melyek figyelembevétele fontos, hogy a támogatás teljes összege biztosított legyen.

Létrehozva:

|

A VP AKG 2015-ben igényelt támogatások esetében a pályázati felhívás aktuális szövege szerint elérkezett az utolsó év, mely 2020. december 31-ig tart, s már csaknem mindenki részt vett a kötelező képzésen. A VP AKG 2016-ban igényelt támogatások kötelezettségvállalás 2021. december 31-el jár le – írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

fotó: pixabay.com

Mindettől függetlenül a tapasztalatok alapján áttekintjük a problémásabb eseteket.

Területek elkülönítése

Fontos szempont, hogy a gazdálkodó ügyeljen arra, hogy az AKG-ba vitt területe a valóságban sem legyen egybeművelt terület, azaz tájékozódni kell arról, hogy a táblával szomszédos másik gazdálkodó milyen növényt vetett. Amennyiben azok megegyezőek, úgy 50-60 cm-es – természetesebb –, nagyobb sorközű kultúra esetén a sorközt meghaladó mértékű sávval kell az elkülönítést megvalósítani.

Ugyanígy kell eljárni abban az esetben is, ha a gazdálkodónak a kötelezettségvállalással érintett területével szomszédos egyéb, az AKG-ban nem támogatott területén azonos növényt termeszt.

Amennyiben egybeművelést állapítanak meg, úgy sajnos az egész táblára adott évben nem jár támogatás, és még a túligénylés-szankció kiszabására is sor kerülhet.

Ha a gazdálkodónak a kötelezettségvállalással érintett területei, vagy más gazdálkodó ilyen területei szomszédosak, úgy a szomszédos KET-eket jól láthatóan el kell különíteni:
–    eltérő kultúra (hasznosítási kód),
–    eltérő növényfejlettségi állapot,
–    szántó esetén 50-60 cm széles sáv,
–    ültevénynél: természetes anyagú jelölő (pl: karó) a közös sarokpontoknál, gyepek – évelő, szálas takarmánynövények – esetében a sarokpontokon/töréspontokon T-ülőfa elhelyezése

Szántó esetében meghatározott, hogy 40 ha-nál nagyobb területek nem támogatottak – vállalás esetén 5 ha is lehet – , ezért KET-en belül a táblákat el kell különíteni az alábbiak szerint: a VP AKG 2015-ös támogatások esetében 56-60 cm széles sávval (vagy a sortávnál láthatóan szélesebb sortávval), míg a VP AKG 2016 támogatások esetében a táblák között legalább 0,25 ha-os tábla legyen (lehet ez a KET szegélyével érintkező zöldugar/méhlegelőszegély is).

Ha a táblaméret meghaladja a kötelező, vagy a vállalt méretet, akkor a táblára jutó támogatási összeg 20%-kal, ismétlés esetén 50 %-kal csökken. Amennyiben a gazdálkodó választotta az 5 ha-os  táblaméretet, úgy attól eltérhet, ha évelő szántóföldi kultúrát, vagy zöldugart termeszt.

Még egy jelölésről ne feledkezzünk el! Az AKG-ba vitt lemért földterület sarokpontjait/töréspontjait jól láthatóan meg kell jelölni a terepen a támogatási időszak teljes időtartama alatt. A sarokpontok megjelölését tájba illeszkedő módon, természetes anyag felhasználásával kell elvégezni.

Amennyiben helyszíni ellenőrzéskor a jelölés nem fellelhető, úgy 1 % szankció jár a KET-re, ha az ellenőrzést ez nem akadályozza. Amennyiben az ellenőrzés nem hajtható végre, úgy 15 napon belül a jelölő tárgy pótolható a KET-re jutó adott évi támogatási összeg 5 %-os csökkentése mellett.

Amennyiben a megadott határidőig a pótlás nem következik be, úgy a lemért KET teljes területére adott évben nem jár támogatás. A mérési jegyzőkönyvet is őrizzük meg, mert annak hiánya az érintet KET első évi támogatási összegének 5 %-os csökkentését jelenti ellenőrzés esetén.

Fontos, hogy a VPAKG 2015. évi támogatást igénylőknek az utolsó 5. gazdálkodási évre már csak vis maioros visszavonási kérelmet nyújthatnak be az egységes kérelem benyújtásának végéig, valamint már csak vis maioros kötelezettségátadási-átvételi kérelem adható be.

Folytatjuk további előírások áttekintésével!

agrotrend.hu / NAK

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Facebook