Hírek

Sikeres évet tudhat maga mögött a magyar agrárkutatás

Intézményi szervezetfejlesztés, együttműködési megállapodások és tudástranszfer projektek kaptak fókuszt az idei évben a NAIK tevékenységében – interjú Gyuricza Csabával, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) főigazgatójával.

Létrehozva:

|

– Melyek voltak az év elején kitűzött célok?

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) Magyarország legnagyobb agrárkutatással foglalkozó intézményrendszere, amely egyfajta ernyőszervezetként működik. 2014-ben jött létre ebben a formájában, a korábban különálló, független intézetek olvadtak egyetlen szervezetbe. Ezalatt a 3 év alatt alakult ki az a fajta szervezeti munkamegosztás, amely a mindennapi működés szempontjából megfelelő. 

Két alapvető célkitűzésem az év elején az volt, hogy az elmúlt évek alatt az alapítástól kezdve a kialakított szervezeti struktúrát még hatékonyabbá tegyük, továbbá, hogy elkezdjük építeni az intézményrendszer, illetve az általa zajló kutatások és eredmények szélesebb körű ismertségét. 

– Az ismertség széleskörű kiépítése meglehetősen hosszú folyamat. Így a 2018-as év is örökli ezt a hosszú távú tervet?

Ez nyilvánvalóan nem egy rövid távú, hanem egy nagyon hosszú és aprólékos munka. Fontos feladatnak tartom, hogy azokat az eredményeket, amelyeket elérünk, a szélesebb társadalmi körök és a szakma is folyamatosan lássa és megismerje. Azt az elvet szeretném követni, hogy nem elég jónak lenni, hanem annak is kell látszani, – ezt próbáljuk átültetni a mindennapok gyakorlatába.

Ez év tavaszára készült el a végleges szervezeti és működési szabályzatunk, ami már megállja a helyét egy ilyen hatalmas intézmény keretein belül is. Illetve elkezdtük a NAIK bemutatását a közvélemény számára; olyan projekteket indítottunk, amelyekkel sikerült ezen a területen is jó eredményeket elérni.

Rengeteg pozitív híradás jelent meg az intézménnyel kapcsolatban hazai és nemzetközi színtéren is. Utóbbin nagyon sok programot gondozunk és időnként már az volt érzésem, hogy nemzetközi szinten ismertebbek vagyunk, mint hazai viszonyok között.

Ha ezen még nem is sikerült fordítanunk, de jó irányt vettünk, amit alátámasztanak például a médiamegjelenéseink is. Hiszen ebben az évben ötször annyi híradás jelent meg rólunk, mint a megelőző 3 évben együttvéve. Ezek mind olyan beszámolók voltak, amelyek kapcsolódtak a feladatainkhoz, elsősorban a szakpolitikát segítő szakmai munkánkhoz, így bemutatva szélesebb köröknek is az intézményrendszerünket. 

fotó:agrotrend.hu

Ezen felül szerettünk volna egy olyan folyamatot elindítani, amellyel a munkatársak számára is próbáljuk vonzóbbá tenni a a kutatói munkát. Hiszen a feltételek sok esetben szerényebbek, mint egyéb nyugat-európai intézményeknél, ugyanakkor azonos kutatási térben mozgunk. A helyzet megoldásának érdekében több olyan programot is indítottunk ebben az évben, amelyekkel a kutatói pálya vonzóképességén javíthatunk.

A fiatal kutatói programunk az évek alatt nagyon népszerű lett, amelyet az FM kezdeményezésére és támogatásával indított az intézményünk. Ebben az évben szintén sikeres volt, sőt az elkövetkező időszakban az a tervünk, hogy a fiatal kutatók számára hosszú távon is perspektivikus életpályamodellt építsünk föl, hogy megtalálják lehetőségeiket és számításaikat itt az intézményrendszeren belül. A célunk, hogy ígéretes, fiatal kutatóink ne külföldön folytassák értékes munkájukat, hanem itthon valósítsák meg elképzeléseiket. 

– Jelentős számú nemzetközi projektet is futtat az intézmény a tudásexport, tudásátadás jegyében. Milyen eredményeket jelentettek ezek?

Ez egy folyamatos munka, amely a következő évtől még intenzívebbé válik. A NAIK tevékenysége alatt keletkező szellemi termékek továbbra is piacképesek maradnak, nem csak hazai viszonylatban, hanem nemzetközi fronton is. Több évtizedes hagyománya van annak, hogy a magyar agrártudást, innovációt megbecsülik Európában és Európán kívül is.

Mi ezt a munkát élesztettük fel és ennek keretében tényleg erős nemzetközi offenzívát indítottunk a világ több részén. Észak-Afrikában,- a szubszaharai térségben – a visegrádi orszgokban,vagy éppen Dél-kelet-Ázsiában is folytatunk komoly munkát az elmúlt esztendőben. Teljesen új terület Dél-Amerika, ahol szintén megjelentünk és munkákkal hozzájárulhattunk a térség agrárfejlesztéséhez. Kolumbiával nagyszabású erdészeti programot is megvalósítunk, amely 1,5 millió euró összegű támogatást is elnyert.

Észak-Afrikában jelen vagyunk az erdészetben, a kertészetben, a halgazdálkodásban, a méhészetben és a rizstermelésben, illetve az öntözés fejlesztésében is. Néhány napja kötöttünk együttműködési megállapodást Laosszal. Ahol az ott folyó agrárfejlesztéseket, agrárvállalkozásokat és -beruházásokat megalapozó kutatásokat fogjuk segíteni közös együttműködésben az ottani agrárkutatási központtal.

De új terület ilyen szempontból Nyugat-Afrika is,néhány hete kötöttünk a Ghánában működő agrárkutatási központtal egy megállapdást, ami szintén a magyar tudástudásexport terjedésének ad további teret és lehetőséget.

– A NAIK jelentős projektje 2017-ben – amelyről korábban is írtunk – a fehérjeprogram volt, hogy áll ez a folyamat most?

Ez sem zárult még le, már folyamatban van a Nemzeti Takarmányfehérje Programkormányzati elfogadása. Jelenleg zajlanak azok a kormányzati szintű, államigazgatási egyeztetések, amelyek lévén abban bízom, hogy jövő év elejére a kormány véglegesíti és elfogadja a programot, amelynek előkészítésében a NAIK jelentős szerepet játszott, illetve a tervek szerint a vezető intézmény szerepét fogja betölteni.

– Visszatérve a Magyarországot érintő projektekhez, milyen együttműködési tevékenységet emelne ki, amely az idei évben jelentősen meghatározta az agrárkutatási és innovációs célokat, illetve támogatta az intézmény tevékenységét?

Nagyon fontosnak tartom azokat az együttműködéseket és irányokat, amelyek az idei évben kialakultak a térség országaival. Erősítettük a kapcsolatunkat a visegrádi országokkal, erre nagyon jó alkalmat adott, hogy jelenleg Magyarország tölti be a Visegrádi Négyek (V4) elnöki tisztét. Kezdeményezésünkre november elején, összefogtuk azokat a visegrádi agrárkutatókat és intézeteket, amelyek hasonló területekkel foglalkoznak mint mi.

fotó:NAIK

Aláírtunk egy V4-es kutatói együttműködési megállapodást, amely részben azt célozza, hogy a térségben zajló kutatásokat összehangoljuk, hiszen nagyjából hasonlóak a problémáink, hasonló kérdések foglalkoztatnak bennünket, a forrásaink viszont végesek. Másrészt a megállapodás célja az is volt, hogy a tudástranszfer területén elért tapasztalatokat – amiben Magyarország a térségben élenjáró – megosszuk egymással és bizonyos kérdésekben közösen, erőt felmutatva tudjunk fellépni,hiszen az érdekeink itt is azonosak. Különösen a fejlődő országok agrárfejlesztésében tudjuk hasonló érdekek mentén a szerepvállalásunkat erősíteni.

– Hogy jellemezné a kifejezetten Magyarországot érintő kutatási projektek alakulását?

Azokat a gyakorlat-orientált kutatásokat végezzük, amelyek közvetlenül segítik a szakpolitikai célok megvalósítását és közvetlenül a gyakorlatban már rövidtávon is megjelenhetnek. Itt egyértelműsíteni szerettük volna, azokat az irányokat, amelyekkel a rendelkezésre álló keretek között nekünk célszerű és kell foglalkoznunk. A mezőgazdaság rohamtempóban fejlődik és nekünk azokkal az irányokkal, kutatásokkal kell foglalkozni, amelyek közvetlenül a Kárpát-medence körülményei között tudják segíteni az agrárium fejlődését, a versenyképesség erősítését. Ennek eredményeképpen összességében 150-160 kutatási célt fogalmaztunk meg az elmúlt időszakban, melyek lefedik az agrárium minden területét.

Ezek közül most a teljesség igénye nélkül három területet említenék meg: a klímaváltozáshoz kapcsolódó kutatások, hiszen ennek hatása minden területet jelentősen befolyásol. Az informatika, digitalizáció, a precíziós gazdálkodás technológiai elemeinek hazai viszonyokba való adaptációs feltételeinek biztosítása. Valamint a kedvezőtlen adottságú területek, termőhelyek, olyan alternatív technológiai fejlesztésekkel, javaslatokkal való segítése, amelyek az ott élők számára jelentenek megoldást, megélhetési lehetőséget. 

– Milyen idén elért eredményt emelne ki az évből?

Nagy szakpolitikai eredménynek tartom, hogy a 2018-ban megrendezendő Európa-Kína szója-csúcstalálkozó jövő tavasszal Magyarországon kerül megrendezésre. Ezzel tovább tudjuk erősíteni hazánk vezető nemzetközi pozícióját a GMO mentességért folytatott küzdelemben.

agrotrend.hu 

Tovább olvasom

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés

Facebook