Hírek

Élelmiszertermelés az orosz és a FÁK-térségben

A FÁK-térségben egyik legnagyobb élelmiszertermelő Oroszország az elmúlt évben tovább növelte élelmiszerimportját, annak ellenére, hogy ezzel párhuzamosan javult a hazai élelmiszeripar teljesítménye is. Az importfüggőség változatlanul magas szintjével együtt az oroszországi piacokon is erőteljes áremelkedés indult meg, hasonlóan a világ többi régióihoz, köztük a FÁK-térséghez, ahol is átlagosan 40%-kal emelkedett az élelmiszerek ára.

Létrehozva:

|

Ez a jelentős változás nem csak világméretekben, hanem az orosz piacon is egyedülálló, amennyiben egy év alatt még nem volt példa az árszint ilyen mértékű növekedésére.
 
A fenti tendencia mellett ugyanakkor egyre több elemző utal arra is, hogy elsősorban az orosz, a kazah, és az ukrán régióban komoly lehetőségek vannak az élelmiszertermelés bővítésére, döntően a termőterületek nagy tartalékai miatt. Ezek az országok rendelkeznek a világ legnagyobb, művelésre alkalmas területeivel, miközben az agrárium potenciális lehetőségei távolról sincsenek kihasználva.
 
Egy nemrégiben Londonban lezajlott FAO-EBRD konferencia tanulságait összegezve, az orosz Mezőgazdasági Minisztérium szakértői is azt hangsúlyozzák, hogy a világméretű élelmiszerellátási problémák, ha nem is egyetlen, de a legfőbb megoldási módja ennek a térségnek a teljesítménynövelése.
 
A fejlesztés egyik alapvető útja a vetésterület növelése lehet. A három érintett országban (Oroszország, Kazahsztán, Ukrajna) a legutóbbi 8-10 évben összesen mintegy 23 millió hektárt vontak ki a művelésből, de ennek legalább a felét viszonylag gyorsan, és kis költséggel újból termővé lehetne tenni.
 
Amennyiben ez reálisan végbemegy (és már vannak is erre utaló jelek, pl. Oroszországban, 2006-2007-ben is növekedett a gabona vetésterülete), akkor a FAO szerint a 2007-2016. közötti időszakban, ebben a régióban legalább 7%-kal növekedhet a gabonatermés. Egyes orosz szakértői becslések ennél lényegesen nagyobb fejlődést is lehetségesnek látnak, döntően az oroszországi gabona-expanzió legutóbbi éveire alapozva a számításokat.
 
Az érdemi változások alapvető feltétele a pénzügyi háttér, a források megteremetése. Ezzel összefüggésben mind a FAO, mind az EBRD szakértői azt hangsúlyozzák, hogy az adott országok belföldi finanszírozási lehetőségei nem lesznek elegendők az átütő sikerekhez, ezért feltétlenül szükségesség válik a nemzetközi pénzintézetek forrásainak bevonása is. Erre meg is van a készség, jelenleg az EBRD Kelet-Európában és a FÁK-térségben összesen 4,9 milliárd EUR értékű beruházást finanszíroz.
 
Az élelmiszerek árrobbanásának megállítása azonban nem csak extenzív úton, az élelmiszer-alapanyagok (gabona, takarmányok, hús) mennyiségének növelésével oldható meg. A nemzetközi agrár- és pénzügyi intézmények legfőbb ajánlásai az érintett régiók számára az áremelkedések csökkentésére: erőteljesebb árkontroll, a támogatások növelése, az importkorlátozások megszüntetése, saját élelmiszerek exportjának mérséklése. Általában is javasolják az állami beavatkozás csökkentését, és a piaci mechanizmusok működésének erőteljesebb felszabadítását.
 
Ezekkel az ajánlásokkal kapcsolatban az oroszországi szakértők részben szkeptikusak. Az orosz mezőgazdaság és élelmiszeripar például jelenleg viszonylag védett piac, és bár történnek kísérletek az import felszabadítására, az agrárlobby ellenkezése miatt ezek sorra meghiúsulnak. Ugyanakkor, amennyiben az adott régiókban a mezőgazdasági termelés mennyiségi növekedése nem jár majd együtt az intenzív bővítéssel, technológiai korszerűsítéssel, a piaci viszonyok átalakításával, a verseny erősödésével (pl. földpiac), akkor az elért eredmények sem lesznek stabilak, illetve hosszútávon nem jelenthetnek majd megoldást.

Forrás: FVM – dr. Kemény Ádám

Tovább olvasom

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés

Facebook