Hírek

Kitekintés az amerikai bioetanol-helyzet újabb fejleményeire

Az újabb bioetanol-szabályozás szempontjából mérföldkő volt, hogy Bush elnök 2005. augusztus 28-án aláírta a második[1] Energiapolitikai Törvényt (Energy Policy Act – ENPA), amely az Egyesült Államok egészére állapított meg új, bio-üzemanyagokkal kapcsolatos rendelkezéseket.

Létrehozva:

|

Korábban léteztek ugyan kötelező célértékek, azonban ezek csak a magas légszennyezettségű államokra vonatkoztak, és alapvető céljuk az MTBE[2] oxidációs anyagként való felváltása volt. A törvény célja a fogyasztói üzemanyagárak csökkentése, az energiabiztonság növelése, a környezetvédelmi minőség javítása, és a vidéki Amerika növekedésének elősegítése volt. Az ENPA meghatározta többek között a cellulóz biomasszából készített etanol, a hulladékból előállított etanol és a megújuló üzemanyag fogalmát[3]. A megújuló üzemanyag definíciója például a törvény szerint a következő: a megújuló üzemanyag olyan motorüzemanyag,

– amelyet gabonából, keményítőből, olajosmagvakból, zöldségből, állati anyagból (beleértve zsírok), cukornádból, cukorrépából, cukor alkotóelemből, dohányból, burgonyából vagy más biomasszából vagy biogáz-forrásból (beleértve szemétlerakót, szennyvízkezelő üzemet, hizlaldát) származó természetes gázból állítanak elő, és
– amelyet arra használnak, hogy a motoros járművekben használt üzemanyagokban a fosszilis üzemanyagot helyettesítsék, vagy annak arányát csökkentsék.
 
A cellulóz biomasszából készített etanol pedig olyan etanolt jelentett, amelyet valamilyen megújuló alapanyagból nyert lignocellulózból vagy hemicellulózból állítanak elő.
 
Az ENPA megújuló üzemanyag-programot hirdetett meg, mely az alábbi megújuló üzemanyag-mandátumokat tűzte ki célul 2006-tól 2012-ig:
 
Naptári év
Bekevert megújuló üzemanyag mennyiség (Mrd gallon)
2006
2007
4,7
2008
5,4
2009
6,1
2010
6,8
2011
7,4
2012
7,5
 
Érdekesség, hogy az ENPA 2013-at követően is határozott meg irányelveket az új célok tekintetében, így például ettől az időponttól kezdve a cellulóz alapú etanol felhasználásának el kell érnie a 250 millió gallont[5]. A táblázattal kapcsolatban megjegyzendő, hogy a törvény értelmében a célkitűzések szempontjából minden gallon cellulóz biomasszából készített etanol vagy hulladékból előállított etanol 2,5 gallon, míg egy gallon biodízel 1,5 gallon etanolnak felel meg.

Az amerikai etanol-ipar már a 2006-os célkitűzéseket is túlteljesítette 900 millió gallonnal. A törvény összesen 1,3 Mrd USD[6] adókedvezményt helyezett kilátásba a megújuló üzemanyagok használatával kapcsolatosan (üzemanyag-hatékony gépjárművek használata, E-85 kutak üzembe helyezése, megújuló üzemanyag bekeverése).

Továbbá az ENPA vissza nem térítendő támogatásokat hirdetett meg cellulóz alapú üzemanyagok előállítására alkalmas üzemek megépítéséhez és bioenergetikai K+F tevékenységhez, valamint hitelgaranciát vezetett be etanolüzemek létesítéséhez. Egy 2006-os tanulmány szerint az etanolgyártás éves kormányzati támogatása – adókedvezményeket is beleértve – 5,1-6,8 Mrd $/év körül mozgott.

 
A következő újdonságot a 2007-es State of the Union beszéd[7] jelentette. Bush elnök ugyanis meghirdette a "20 in 10" programot, mely szerint tíz év alatt a becsült országos fosszilis üzemanyag-felhasználást 20 %-kal kívánta az adminisztráció csökkenteni. Mindez 2017-re mintegy 35 Mrd gallon megújuló üzemanyag bekeverését és a fosszilis benzin- és gázolaj-felhasználást 15 %-os redukcióját eredményezte volna.
 
A beszédet követően – 2007. februárjában – az USDA nyilvánosságra hozta a 2016-ig szóló mezőgazdasági előrejelzéseit, majd májusban elemző tanulmányt jelentetett meg a megújuló etanol program mezőgazdasági kihatásairól.[8] Az USDA az etanol-boom hatásit vizsgálva előre jelezte a kukorica árak növekedését, az USA kukoricaexportjának és az áthúzódó készletek csökkenését, más szántóföldi növények vetésterületének csökkenését (pl. szójabab, gyapot), magas takarmány- és élelmiszerárakat, valamint a nettó farmjövedelem emelkedését.

Az USDA 2010/11 környékén számolt a legmagasabb kukoricaárakkal – 3,75 $/bushel -, azonban ezt a valóság jóval meghaladta: 2008. januárjától már stabilan 4,5-5 $/bushel körül és feljebb mozognak a közeli határidős CBOT[9] árak. Az USDA előrejelzései alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az etanoltermelés jóval meg fogja haladni az ENPA célkitűzéseit.

Ezt többek között az okozta, hogy az ENPA megszüntette az oxidációs anyagként széles körben használt MTBE gyártói és felhasználói mögött álló kongresszusi felelősségvédelmét, így könnyen perelhetővé váltak a talajvíz szennyezése miatt, ezért ezek áttértek az etanol használatára.

A fenti tanulmányok készítésével egyidejűleg azonban már folyt a Kongresszusban az új Energy Bill tárgyalása, és Bush elnök 2007. december 19-én aláírta az Energia Függetlenségi és Biztonsági Törvényt (Energy Independence and Security Act – EISA).

 
Az EISA több új fogalmat is bevezetett be az EPNA-hoz képest:
  • megújuló üzemanyag: olyan üzemanyag, amelyet megújuló biomasszából állítanak elő, és a motoros járművekben használt üzemanyagokban a fosszilis üzemanyagot helyettesítik, vagy annak arányát csökkentik;
  • hagyományos bio-üzemanyag: kukoricakeményítőből előállított megújuló üzemanyag;
  • fejlett bio-üzemanyag: olyan megújuló üzemanyag, amelyet nem kukoricakeményítőből állítanak elő, és melynek életciklusa során felszabaduló GHG gázok[10] legalább 50 %-kal csökkentik a bázis kibocsátást[11];
  • cellulóz alapú bio-üzemanyag: bármely cellulózból, hemicellulózból vagy ligninből készült megújuló üzemanyag, amely melynek életciklusa során felszabaduló GHG gázok legalább 60 %-kal csökkentik a bázis kibocsátást.
A megújuló üzemanyagok életciklusa során felszabaduló GHG gázokba beleértendő az üzemanyaghoz vagy az alapanyagához kapcsolható – például az előállítás, szállítás, felhasználás során keletkező – összes kibocsátás. A fenti definíciókban újdonság, hogy a különböző kategóriákba való besorolás feltétele meghatározott GHG emissziós teljesítmény. Így például amennyiben egy faforgácsból előállított üzemanyag csak 55 %-kal csökkenti a bázis GHG-t, úgy az celluloid alapú nem, csupán egyéb fejlett bio-üzemanyag lehet.
(…)
 

[1] Az első 1992-ben született.
[2] Methyl tert-buthyl ether
[3] Lásd EPA Title XV, Subtitle A, Sec. 1501 (a)
[4] Kb. 151 millió hl.
[5] Kb. 9,4 millió hl.
[6] Mostani árfolyamon számolva kb. 230 Mrd Ft.
[7] Az amerikai elnök év eleji országértékelő beszéde.
[8] Ethanol Expansion in the united States: How Will the Agricultural Sector Adjust? By Paul C. Westcott, www.ers.usda.gov/publications/fds/2007/05may/fds07d01
[9] Chicago Board of Trade
[10] Greenhouse Gas, üvegházhatású gázok.
[11] A bázis kibocsátási érték a benzin, illetve dízel 2005-ös GHG kibocsátási értékei.

Forrás: FVM – Dr. Tóth Attila

Tovább olvasom

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés

Facebook