Hírek

Rendkívüli engedmények a fakitermelésekre

A Kormány az ország energiaellátásának biztosítása terén kiemelt jelentőséget tulajdonít az erdei biomassza energetikai hasznosításának. Ennek a kormányzati törekvésnek a jegyében, illetve a megnövekedett lakossági tűzifaigény kielégítése érdekében a Kormány – Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter 2022. július 30-i kormányinfón tett bejelentése szerint – egyrészt tervezi a tűzifa kiviteli tilalom elrendelését, másrészt egyszerűsíteni kívánja a fakitermelés feltételeit. Az utóbbi intézkedések részleteit a Magyar Közlöny 2022. augusztus 4-én megjelent 131. számában található kormányrendelet tartalmazza.

Létrehozva:

|

Az alábbiakban idézzük a kormányrendelet szövegét, szükség esetén rövid pontosítást fűzve a rendelkezésekhez.

287/2022. (VIII. 4.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról

  1. § (1) Fakitermelés tilalmi időszakára vonatkozóan jogszabályban vagy hatósági döntésben megállapított korlátozást nem kell alkalmazni.

A fakitermelési tilalmi időszakok az erdőfelújítások sikerességének a biztosítását, illetve a természeti értékek védelmét szolgálják. Az általánosan vagy egyedileg elrendelt korlátozások elsősorban a vegetációs időszakra terjednek ki.

(2) Védett természeti területen

  1. a) idegenhonos fafajokból álló állomány kitermelése után az erdő felújítása során – a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 33. (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően – nem szükséges fafajcserés szerkezetváltást végezni, és az erdőfelújítás természetes úton is elvégezhető;

A Tvt. hivatkozott rendelkezése szerint védett természeti területen erdőfelújítást a termőhelynek megfelelő őshonos fajokkal és természetes felújítási módszerekkel kell végezni.

  1. b) őshonos fafajokból álló és sarjeredetű természetes felújulásra képes erdőállomány véghasználata az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 10. (2) bekezdésében és a Tvt. 33. § (5) bekezdésében foglalt korlátozásoktól mentesen végezhető.

Az Evt. hivatkozott rendelkezése értelmében egyes védelmi vagy közjóléti célú, inkább őshonos fafajú és természeteshez közelebb álló szerkezetű erdőben tilos tarvágást végezni.


Fotó: Pixabay

A Tvt. hivatkozott rendelkezése védett természeti területen az inkább őshonos fafajú és természeteshez közelebb álló szerkezetű erdőben tiltja a tarvágást, egyéb esetekben pedig területi korlátozást rendel el arra.

(3) Az Evt. 1.  mellékletében felsorolt állami erdészeti társaságok által az erdőgazdálkodáshoz szükséges és földmunkával járó közelítőnyom-hálózat hatósági engedély nélkül alakítható ki.

(4) Az Evt. 71/A. § (2) és (3) bekezdésének rendelkezéseit az állam 100%-os tulajdonában álló erdőre is alkalmazni kell.

A hivatkozott rendelkezések magánerdőkre vonatkozóan

  • alacsony természetességi állapotú erdők esetében lehetővé teszi, hogy a faállomány a vágásérettségi kor előtt letermelésre kerülhessen,
  • közepes természetességi állapotú erdők esetében lehetővé teszi, hogy a faállomány 10, lassan növő fafajok esetében 20 évvel a vágásérettségi kor előtt letermelésre kerülhessen.

(5) Az Evt. 51. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezést cser és nemestölgy főfafajú erdő esetében is alkalmazni kell.

A hivatkozott rendelkezés éger, az akác, az őshonos nyár, valamint a fűz főfafajú erdők esetében lehetővé teszi a sajreredetű erdőfelújítást.

(6) Az erdő felújítása során az Evt. 51. § (6) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

A hivatkozott rendelkezés előírja, hogy ha a termőhelynek megfelelő őshonos állományalkotó főfafajok mageredetű természetes felújításának feltételei adottak, ezt a felújítási módot kell alkalmazni.

(7) Az Evt. 1.  mellékletében felsorolt állami erdészeti társaságok vonatkozásában – az Evt. 41.  § (3) bekezdésében foglaltakon túlmenően – erdőtervben nem szereplő fakitermelésre az erdőgazdálkodásért felelős miniszter ez irányú döntése alapján is sor kerülhet.

A hivatkozott rendelkezés néhány, elsősorban erdővédelmi célt szolgáló rendkívüli esetben lehetővé teszi, hogy a szükségessé vált fakitermelést előzetes bejelentést követően akkor is végre lehessen hajtani, ha arra az erdőterv egyébként nem biztosít lehetőséget.

(8) Az Evt. 41.  § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az erdőgazdálkodó a tevékenység megkezdését legkésőbb 8 nappal megelőzően az erdészeti hatóság részére tett bejelentést követően végezheti. A bejelentés elbírálása során szakkérdés vizsgálatában közreműködő hatóság az állásfoglalását 3 napon belül adja meg.

  1. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  1. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

A kormányrendeletben foglalt engedmények egy része hosszabb időszakra szóló előírást – jellemzően az erdőfelújításra vonatkozó előírásokat – érint. Ezek esetében az engedmény – bár erről a kormányrendelet nem rendelkezik – feltehetően a kormányrendelet hatályvesztéséig megkezdett fakitermelések területére érvényben marad az erdőfelújítások befejezéséig.

agrotrend.hu / NAK, Szalai Károly

Tovább olvasom

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés

Facebook