Hírek

Mindent föltúrnak a vaddisznók a kertben

Minden védekezés eredménytelen, feltúrják a kerteket a vaddisznók Tolnában. Ha bekerített területről van szó, akkor a vadásztársaság nem tehet semmit a vadkár ügyében.

Létrehozva:

|

A teol.hu bottyánhegyi olvasója panaszolta, hogy három éve bejárnak a vaddisznók a kertjébe, de nemcsak az övébe, más kertekbe is. A kerítés erős, gömbacélból készült, ennek ellenére megrongálják a kiskertekben a hagymát, babot, és mindent feltúrnak. Többször is szóltak már a vadászoknak, de nem volt hatása. Ezért fordult olvasónk az újsághoz segítségért. Kérdése: mit lehetne tenni a helyzet javítására?

A megyei kormányhivatal szekszárdi járási hivatalának földművelésügyi osztálya a vadkárra vonatkozó kérdés kapcsán az alábbi tájékoztatást adta: „A helyszín pontos ismeretének hiányában, a jogszabályi előírások alapján, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996 évi LV. törvény szerint vadászterületnek minősül – hasznosítási formájától függetlenül – az a földterület, valamint vízfelület, amelynek kiterjedése a háromezer hektárt eléri, és szemközti határvonalainak távolsága legalább háromezer méter, továbbá, ahol a vad a szükséges táplálékot megtalálja, természetes szaporodási feltételei, valamint természetes mozgásigénye, búvóhelye, nyugalma adott.

Nem minősül vadászterületnek, és a vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni az azon található település közigazgatási belterületét, valamint lakóingatlanul szolgáló bekerített külterületi ingatlan, tanya, valamint major, temető, nem mező-, erdő- vagy vadgazdálkodási célból bekerített hely, repülőtér, közút, valamint a közút és annak fel- és lehajtója által határolt vasút területét. A vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni azokat a település külterületén lévő ingatlanokat, amelyek a termőföldről szóló törvény hatálybalépéséig az ingatlan-nyilvántartásban zártkertnek minősültek.

A fentiek értelmében, amennyiben olyan területről érkezett a bejelentés, mely nem része a vadászterületnek, így a vadásztársaságnak nincs lehetősége vadászattal elhárítani a vadkárt. Amennyiben vadászterületről érkezett a bejelentés, úgy a vadászatra jogosult a földtulajdonossal együtt köteles a vadkárelhárításban együttműködni.

agrotrend.hu / teol.hu

Tovább olvasom

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés

Facebook