Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

Hírek

Elektronikus ügyintézés a származási okmányhitelesítés iránti kérelmek esetében

2023. április 17-től a származási okmányhitelesítéssel kapcsolatos ügyeket elektronikus felületen is szükséges intézni. A kereskedelmi okmányok, illetve ezek hitelesítése továbbra is papír formátumú marad, a felület a korábban kötelezően benyújtott kamarai kérelem mintát váltja fel.

A kérelem benyújtására a cég törvényes képviselője vagy meghatalmazottja, illetve természetes személy jogosult, ügyfélkapus bejelentkezést követően.


Illusztráció: agrotrend.hu

Az elektronikus ügyintézési felület az alábbi linken érhető el: https://urlap.ekozig.nak.hu/

A felületen keresztül kinyomtatott Származási bizonyítvánnyal kérjük, keressék fel hitelesítés céljából az ügyintézés helye szerinti megyei igazgatóságot!

A felület használatáról, illetve a kérelem beadásáról részletes leírást IDE kattintva talál.

 

Az okmány kiállítását és hitelesítését az Európai Gazdasági Közösséghez történő csatlakozás időpontjától, 2004 óta végzi az agrár- és élelmiszergazdasági termékek exportját bonyolító vállalkozások számára a NAK és jogelődje.

Jelenleg a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 16/A. § alapján „Az agrárkamara állítja ki, illetve hitelesíti a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek vonatkozásában az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti származási igazolásokat, bizonyítványokat és kereskedelmi forgalomban szükséges más okmányokat.”

A Származási Bizonyítvány felhasználása

A származási bizonyítvány "Certificate of Origin" jellegzetesen árut kísérő okmány, amely igazolja az áruk származását, és a legtöbb ország vámhatósága megköveteli azt az import vámeljárás során, amikor harmadik országban történik a vámkezelés. Ezen kívül szükséges export előfinanszírozó hitelprogram keretében nyújtott banki hitel felvételéhez, ahol a hitelfedezetet az exportálni kívánt áru biztosítja. Leggyakrabban az ügyfél, illetve partnere kérése alapján kerül kibocsátásra, néhány helyen megkövetelik a konzuli hitelesítést is a kamara által történő hitelesítést követően.

A származási garnitúra kinézete

A formanyomtatvány, mely három lapból áll, értékesítését és hitelesítését a NAK megyei igazgatóságai végzik.
Részei:

 • Eredeti/Original: az importőr ország vámhatósága számára
 • Másolat/Copy: az exportőr számára
 • Kérelem: kamaránál marad

A származási bizonyítvány hitelesítéséhez benyújtandó dokumentumok

 

 • származási bizonyítvány „Kérelem” példánya (rózsaszín lap)
 • export számla
 • kérelem és az ügytípustól függő nyilatkozat a származási bizonyítvány kibocsátásához
 • cégkivonat, aláírási címpéldány leadása első alkalommal, és változás esetén
 • meghatalmazás, ha nem az aláíró személy jár el
 • ha a kérelmező nem azonos az exportőrrel, a kérelmező cégkivonata, aláírási címpéldánya, eljárásra vonatkozó meghatalmazása
 • a származást alátámasztó egyéb dokumentumok (magyar gyártó esetén gyártói nyilatkozat, unió területén lévő gyártó esetén beszállítói nyilatkozat, harmadik országból származó hiteles származási bizonyítvány, igazolt vámokmányok, (EUR.1 szállítási bizonyítvány) egyéb a származást megerősítő dokumentum lehet.)

Származási bizonyítvány a származás igazolásához tartozó, és azt alátámasztó dokumentum(ok) bemutatásával bocsátható ki.

Az egységesített kérelem- és nyilatkozatmintákat az okmányhitelesítő kollégák bocsátják a kérelmező rendelkezésére.

Okmányhitelesítés helye

Az okmányok hitelesítése a NAK Megyei Igazgatóságain történik munkaidőben, előzetes egyeztetés alapján. A megyei elérhetőségeket itt találhatóak: http://www.nak.hu/kamara/123-rolunk/megyei-igazgatosagok/18-megyei-igazgatosagok

Okmányhitelesítésért fizetendő díjak

 

 • Származási bizonyítvány hitelesítése tagnak: 4800 Ft,
 • Származási bizonyítvány hitelesítése nem tagnak: 10400 Ft,
 • Másolathitelesítés tagnak: 1920 Ft,
 • Másolathitelesítés nem tagnak: 4160 Ft,
 • Ker. okmányok láttamozása tagnak: 1920 Ft,
 • Ker. okmányok láttamozása nem tagnak: 4160 Ft,
 • Exportszámla hitelesítés tagnak: 4800 Ft.
 • Exportszámla hitelesítés nem tagnak: 10400 Ft
 • Nyomtatvány garnitúra egységára: 200 Ft/db

(A kedvezményes díj igénybevételének feltétele a rendezett NAK-tagsági viszony.)

agrotrend.hu / NAK

 

 

(NAK)

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés