Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

Állattenyésztés

Gazdálkodás

Termeléshez kötött közvetlen, valamint átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás kérelmek benyújtási időszaka 2022

A 9/2015. (III.13) FM rendelet és az 5/2015. (II.19.) FM rendeletek alapján a 2022-es támogatási évben a termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás iránti kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül szükséges benyújtani.

FIGYELEM! A Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) a kérelmet visszautasítja, ha a kérelmet nem elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül nyújtották be!

Benyújtási határidő: 2022. február 1. – 2022. március 20. (március 21.)

A támogatási kérelem benyújtásához a feltételek teljesítéséről igazolást ad ki a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség instruktora, melyet NEM KELL a kérelemhez csatolni, de 10 évig meg kell őrizni!

fotó: pixabay.com

Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatokra nyújtható:

 • juh fajú;
 • nőivarú;
 • a birtokon tartás utolsó napján legalább egy éves.

Támogatásra az a termelő jogosult, aki

 • az előírt időszakban támogatási kérelmet nyújt be;
 • a kérelmében termeléshez kötött közvetlen támogatás esetében legalább 1 állatot, átmeneti nemzeti támogatás esetén legalább 10 állatot jelent be; a kérelmezett állatlétszám nem lehet több mint az instruktori igazoláson szereplő anyajuh létszám, de a tartási kötelezettség betartása érdekében annál kevesebb lehet;
 • a kérelmen bejelentett anyajuh-létszámot a szankciómentes benyújtásra nyitva álló határidőt követő naptól kezdődően 100 napig folyamatosan a tenyészetében tartja (birtokon tartás);
 • a birtokon tartási időszak alatt történő kérelmezett állatállomány tartási helyének megváltoztatását, a megváltoztatás (állatállomány átszállításának napja) bekövetkezésétől, a termeléshez kötött anyajuh támogatás esetén a kérelmezett állatállomány tenyészetének megváltoztatását pedig az ENAR-ban bejegyzett állatmozgás dátumától számított 15 napon belül, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül bejelenti a Kincstár részére;
 • gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben (a továbbiakban: juh ENAR rendelet) foglaltak betartásáról;
 • tenyészete(i)/ tartási helye(i) vonatkozásában gondoskodik a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglaltak betartásáról;
 • gondoskodik az állattenyésztésről szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti apaállathasználatról, és kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használ fedeztetésre;
 • gondoskodik a tenyészetében tartott állatállománynak a juh ENAR rendelet szerinti tartós jelöléséről, folyamatos nyilvántartásáról, és az adatok bejelentéséről az adatbázisba, beleértve a tenyészetből történő bármely be- és kiszállítást is;
 • a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének állattartójaként legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásának napjától a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) szerinti ügyfél-azonosítójával szerepel a Tenyészet Információs Rendszerben;
 • kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg ügyfél-azonosító megállapítására alkalmas kérelmet nyújt be (az ügyfél-azonosító a Kincstár által a Támogatási törvény alapján az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer keretében megállapított egyedi azonosító – a regisztrációs igazoláson/ nyilvántartásba vett adatokról szóló igazoláson szereplő 10 számjegyű azonosító);
 • a Támogatási törvény 9 § (2) bekezdés b) pontja szerinti ügyfél-azonosítója szerepel a juh ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban.

Késedelmes benyújtás (2022. március 21-e utáni beadás) esetén az anyajuhtartás támogatásának összege késedelmes munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül. 25 naptári napon túli (2022. április 15.) késedelmes benyújtás esetén a kérelem visszautasításra kerül.

agrotrend.hu / Balázsik Zsófia agrár-szaktanácsadó

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés